Vergoedingen

BIJ DIABETES
Zorgverzekeraars gaan steeds meer het beleid voeren waarbij alleen de noodzakelijke voetzorg wordt vergoed.

Er wordt gewerkt met een sims-classificatie. De klasse wordt bepaald aan de hand van een voetonderzoek door uw arts of diabetesverpleegkundige. Hierop wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. De podotherapeut voert een voetonderzoek uit en bepaalt het aantal noodzakelijke behandelingen voor een kalenderjaar. De behandelingen vallen in dit geval onder uw basisverzekering.

U heeft vrije keuze uit de volgende podotherapeuten in Gouda:

  • Penders Gouda – Ronsseweg 2, 2803ZM Gouda
  • Fit Podotherapie – Middenmolenplein 1, 2807GW Gouda
  • Voet op Maat – Bleulandweg 10, 2803HH Gouda

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via de podotherapeut?
Sims-classificatie 0 en Sims-classificatie 1 vallen buiten de basisverzekering. In dit geval betaalt u zelf de behandeling en kunt u evt. aanspraak maken op uw aanvullende verzekering. Om misverstanden te voorkomen is het altijd raadzaam om voor een behandeling uw zorgverzekeraar of polis te raadplegen.

Na elke behandeling krijgt u van mij een factuur. Hierop staan zowel uw naamgegevens, de verleende behandeling en mijn gegevens als pedicure. U kunt deze factuur als declaratie met een daarvoor bestemd formulier naar uw zorgverzekeraar toesturen voor verwerking.

 

BIJ REUMA
In veel gevallen worden de kosten van de pedicure behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer over de hoogte van de vergoeding bij uw zorgverzekeraar of kijk uw polis na. Het is raadzaam om dit voor een behandeling te controleren om misverstanden te voorkomen.

Na elke behandeling krijgt u van mij een factuur. Hierop staan zowel uw naamgegevens, de verleende behandeling en mijn gegevens als pedicure. U kunt deze factuur als declaratie met een daarvoor bestemd formulier naar uw zorgverzekeraar toesturen voor verwerking.